Triển lãm quốc tế Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam 2021

      Diễn ra từ ngày 11-13/8/2021 tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Triển lãm MTA Hà Nội 2021

       Diễn ra từ ngày 12-14/10/2021 tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Công nghệ Sản xuất và Công nghiệp hỗ trợ VME 2022

      Diễn ra từ ngày 10-12/8/2022 tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Công nghệ Sản xuất và Công nghiệp hỗ trợ VME 2023

      Diễn ra từ ngày 09-11/8/2023 tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam