Chính Sách Bảo Mật

1. Vertex luôn cam kết bảo mật các thông tin khách hàng , đảm bảo mọi thông tin mà khách hàng cung cấp chỉ để phục vụ cho giao dịch mua bán hàng hóa, các dịch vụ mà vertex cung cấp, để liên hệ chăm sóc khách hàng, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm….ngoài ra tuyệt đối không được sử dụng trong các trường hợp mục đích khác.

2. Mọi thông tin của khách hàng chỉ được Vertex sử dụng trong phạm vi nội bộ công ty phục vụ cho việc mua bán hợp tác giữa hai bên.

4. Cam kết không cung cấp hay chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý hoặc thỏa thuận giữa hai bên.

5.Nội bộ Vertex cũng đã ban hành và phổ biến chính sách bảo mật tới toàn bộ đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên cũng như tầm quan trọng của chính sách bảo mật này.