Showing all 3 results

Các công cụ hiệu quả

Cánh tay robot

Một cánh tay robot có thể được trang bị nhiều bộ máy đo hình ảnh Micro-Vu, để thực hiện các hoạt động xếp dỡ tự động. 

Cánh tay robot nhận ra hoạt động tự động nạp và dỡ hàng của máy đo thông qua giao tiếp TCP / IP. 

Một cánh tay robot có thể được trang bị nhiều bộ máy đo hình ảnh Micro-Vu khác nhau. 

Tự động xếp dỡ. 

Tự động nạp và dỡ hàng vào máy đo. 

Đo lường tự động. Hệ thống gọi chương trình đo và hoàn thành phép đo một cách tự động. 

Hệ thống đánh giá mẫu đo là NG hoặc OK tùy theo kết quả đo và đặt mẫu đo vào vị trí được chỉ định.

Các công cụ hiệu quả

Lăng kính tùy chỉnh

Đo kích thước bề mặt bên của linh kiện bằng nguyên lý quang học góc 45 °

Các công cụ hiệu quả

Phần mềm phân tích thống kê SPC

Một bộ phần mềm phân tích thống kê với quy trình dễ sử dụng, bao gồm chức năng xuất báo cáo tùy chỉnh, Có thể được sử dụng với bảng tính Microsoft Excel để tạo báo cáo.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo