Cánh tay robot

Một cánh tay robot có thể được trang bị nhiều bộ máy đo hình ảnh Micro-Vu, để thực hiện các hoạt động xếp dỡ tự động. 

Cánh tay robot nhận ra hoạt động tự động nạp và dỡ hàng của máy đo thông qua giao tiếp TCP / IP. 

Một cánh tay robot có thể được trang bị nhiều bộ máy đo hình ảnh Micro-Vu khác nhau. 

Tự động xếp dỡ. 

Tự động nạp và dỡ hàng vào máy đo. 

Đo lường tự động. Hệ thống gọi chương trình đo và hoàn thành phép đo một cách tự động. 

Hệ thống đánh giá mẫu đo là NG hoặc OK tùy theo kết quả đo và đặt mẫu đo vào vị trí được chỉ định.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo