Chính Sách Thanh Toán

Khách hàng mua sản phẩm bên Vertex có thể thực hiện thanh toán bằng 1 trong 2 hình thức sau:

  1. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Vertex hoặc công ty khách hàng có đầy đủ giấy tờ biên nhận liên quan, đầy đủ chữ ký người giao nhận và dấu công ty hai bên.
  2. Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản Vertex như có nêu rõ trong hợp đồng, khách hàng vui lòng thông báo và gửi kèm cho Vertex các chứng từ giao dịch/chuyển tiền sau khi thanh toán.
  3. Vertex sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng hoặc một phần giá trị đơn hàng tùy theo loại sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng.